EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Registrujte se a zajistěte si své vystavovatelské místo na veletrhu, uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2023.

Registrační formulář 2024 je dostupný on-line níže přímo na této stránce. 

Registrovat se můžete také prostřednictvím přihlášky vyplněné ve wordu a zaslané na info@svetknihy.cz

Prohlédněte si náš CENÍK, přihlašte SPOLUVYSTAVOVATELEzjistěte podrobnosti ke STAVBĚ STÁNKU, prohlédněte ROZMÍSTĚNÍ veletrhu a programových sálů.

Závazná registrace vystavovatele

Svět knihy Praha 2024
23.—26. května 2024, Výstaviště Praha

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2023
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2; info@svetknihy.cz


Informace o vystavovateli

Firma — fakturační údaje

Kontaktní osoba pro veletrh

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Registrační poplatek

2.500 Kč

Registrační poplatek hradí i každý spoluvystavovatel – resp. hlavní vystavovatel, u kterého je spoluvystavovatel přihlášen.

Poplatek zahrnuje: zápis v Katalogu vystavovatelů, 1 ks Katalogu vystavovatelů, 10 jednodenních vstupenek, 1 pozvánku na společenský večer, uvedení na orientačním systému veletrhu.

Objednávka výstavní plochy (nezahrnuje stavbu stánku)

m2
m
×
m

Cena při registraci do 31. 12. 2023: 3.500 Kč / m2 - při nedodržení platebních podmínek se cena navyšuje o 100 Kč / m2.

Cena při registraci po 31. 12. 2023: 3.750 Kč / m2 - při nedodržení platebních podmínek se cena navyšuje o 100 Kč / m2.

Celková cena při registraci do 31. 12. 2023: 11.800 Kč.

Celková cena při registraci po 31. 12. 2023: 12.300 Kč.

Cena za malé výstavní místo zahrnuje: výstavní plochu (cca 3 m2), stavbu expozice, nápis-do 25 písmen, 3 panely, 4 knižní police, 1 stůl, 2 židle, 1× světlo.

Celková cena při registraci do 31. 12. 2023: 6.000 Kč.

Celková cena při registraci po 31. 12. 2023: 6.500 Kč.

Cena za místo v kolektivní expozici zahrnuje: výstavní plochu – stůl (cca 2 m2), 2 židle, označení.

Nabídka slev

Objednaná plocha 50 m2 a více = 15% sleva na objednanou výstavní plochu (bez příplatků).

Sleva na výstavní plochu pro členy SČKN: 500 Kč/m2 (konečná výše slevy dle platných podmínek SČKN).

Typ expozice

Stavba stánku

Vystavovatelé, kteří si zajišťují stavbu stánku sami, jsou povinni zaslat konstrukční plán expozice s vyznačením rozměrů použitého výstavního systému včetně vnitřního elektrického obvodu a přípojky vody organizátorovi veletrhu (viz. Všeobecné podmínky pro vystavovatele). Každý takový vystavovatel se zavazuje, že dodá organizátorovi veletrhu písemné potvrzení o uzavřeném pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, případně potvrzení o pojištění expozice.

Údaje do katalogu vystavovatelů

Data budou vystavena zdarma na internetu na adrese www.svetknihy.cz.

1. Informace o vystavovateli do Katalogu vystavovatelů

Kontaktní osoba #1
Kontaktní osoba #2

2. Písmeno, pod kterým chcete být uvedeni v abecední části katalogu *

Pokud Vaše preferované písmeno obsahuje diakritiku, prosím vyberte v seznamu jeho základní variantu bez diakritiky (Č -> C).

3. Základní charakteristika činnosti

Prvních 70 znaků (vč. mezer) je zdarma. Každých dalších započatých 70 znaků (vč. mezer) = 200 Kč.
Cena zahrnuje překlad do anglického jazyka.

4. Žádáme o zařazení v oborovém rejstříku pod těmito hesly

5. Objednávka placených doplňkových údajů do katalogu

* Povinná pole.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu info@svetknihy.cz.
Každý přihlášený vystavovatel obdrží Smlouvu o účasti.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.
Informace o zpracování osobních údajů.